16 - 25 november 2023
‘s-Hertogenbosch
16 - 25 november 2023
‘s-Hertogenbosch

We hebben nieuws! De hoofdgast van Shift Talks 2022 is bekend. Wij zijn ontzettend vereerd met de komst van de Russisch-Amerikaanse journalist en bekroond auteur Masha Gessen. Tot 2013 stond Gessen in de frontlinie van de harde strijd om grondrechten in Rusland. Inmiddels is Gessen een journalist en schrijver over hoe democratieën stapsgewijs worden ontmanteld. Op 22 november spreekt Gessen diens Keynote speech uit tijdens Shift Talks. Over hoe we ons kunnen weren tegen de autocratische tendensen in onze Westerse democratieën.

Masha Gessen (1967, hen/hun) is een Russisch-Amerikaanse journalist en schrijver. Gessen is bekroond auteur van de boeken The Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia (2017 National Book Award) en How to survive Autocracy (2020) en is een vast columnist voor The New Yorker (tekst gaat verder).

“When Gessen speaks about autocracy, you listen”

– The New York Times Book Review

Achtergrond

In 1981 ontvlucht Gessen met diens familie de anti-joodse stemming in de Sovjet-Unie en krijgt op 14-jarige leeftijd de Amerikaanse nationaliteit. In 1991 keert Gessen zelfstandig terug naar Rusland. In de chaos van de uiteenvallende Sovjet-Unie, de daarop volgende hervormingen in Rusland en de toenemende openheid ontwikkelt Gessen zich als onderzoeksjournalist en activist.

LGBTQ+ activisme en vlucht naar de VS

Als openlijk homoseksueel is Masha Gessen vanaf 1993-1998 betrokken bij de LGBT-rechten organisatie Triangle in Moskou. In de jaren daarna ziet Gessen Rusland geleidelijk afglijden naar een dictatuur. Het in een kwaad daglicht zetten van homoseksuelen maakte deel uit van dat proces. Vanaf 2006 werden homoseksuelen stap voor stap tot tweederangs burger gemaakt. Toen in 2013 Russische politici openlijk spraken over het weghalen van kinderen bij homoseksuele gezinnen, en Gessen vanwege diens activisme zelfs als voorbeeld bij naam werd genoemd, vluchtte het jonge gezin naar de Verenigde Staten. Gessen zet daar diens werk als onderzoeksjournalist voort.

Verkiezing Trump

Twee dagen na de verkiezing van Trump in 2016, publiceerde Gessen een wereldwijd geruchtmakend essay op de website van The New York Review of Books. In Autocracy: Rules for Survival, liet Gessen geen twijfel meer bestaan over de autocratische tendensen van Trump. Op basis van ervaringen in Rusland droeg Gessen zes regels aan waarmee de Verenigde Staten Trump’s presidentschap kon overleven. Regel 1: “Believe the autocrat. He means what he says”. Het essay maakte Gessen acuut tot een nationale en tevens internationale bekendheid.

Oeuvre

Sinds de Russische aanval op Oekraïne, is Gessen veelgevraagd commentator over hoe Rusland zich heeft kunnen ontwikkelen tot de huidige agressor en over het nu versnelde afglijden naar een totalitaire samenleving. Hen is dan ook een autoriteit op dit gebied. Al in 2012, nog in Rusland, schreef Gessen het veel vertaalde The Man Without a Face, een schrikbarende vertelling over hoe Putin jaren van vooruitgang in Rusland teniet deed. In 2017, verscheen het boek The future is history. How totalitarianism reclaimed Russia. Het werd bekroond met de National Book Award. In 2020 verscheen Surviving Autocracy (Hoe overleef je een autocratie, Prometheus, 2020), een bijtende analyse van het presidentschap van Trump en de gevolgen daarvan voor de Amerikaanse democratie. Daarnaast bouwt Gessen aan een oeuvre van artikelen over de ontwikkelingen rondom de autocratische tendensen in het Westen.

Gessen is een vast auteur voor The New Yorker en schrijft regelmatig bijdragen in The New York Times, The Washington Post, Harper’s, The New York Review of Books, Vanity Fair, en Slate. Op 22 november zal Gessen diens keynote speech uitspreken tijdens Shift Talks 2022, over hoe we ons kunnen weren tegen de autocratische tendensen in onze Westerse democratieën.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief om niets te missen van Shift Talks 2022!

Masha Gessen. Foto door Lena Di.