16 - 25 november 2023
‘s-Hertogenbosch
16 - 25 november 2023
‘s-Hertogenbosch

Dit event is live en Engelstalig

(For English: see below)

Kathedraaldenken in de tijd van het marshmallow-brein

Deze mag je niet missen! De Shift Talks Keynote 2021 is het hoofd-event van de eerste editie van Shift Talks! In de Sint-Janskathedraal houdt Roman Krznaric zijn keynote speech, gebaseerd op zijn meest recente boek: De Goede Voorouder | Lange Termijn Denken voor een Korte Termijn Wereld. Bij binnenkomst wordt u meegenomen in een muzikaal landschap. Na de lezing gaat host Sophie Stravens met Roman in gesprek. Koop nu je kaarten voor deze onvergetelijke avond.

De speech – Misschien is de hel nu al op aarde, suggereert Roman Krznaric aan het einde van ‘De goede voorouder.’ Dramatische overstromingen, bosbranden, orkanen, epidemieën zijn een feit. Er dreigen alleen maar meer catastrofes als we de gevolgen van ons handelen op lange termijn blijven ontkennen. “Over 50 jaar, over 100 jaar, over 500 jaar zullen er op de verschillende continenten op aarde waarschijnlijk nog mensen leven, werken, liefhebben en dromen. En het leven dat zij zullen leiden zal diepgaand beïnvloed zijn door wat wij nú doen, door de gevolgen van de geschiedenis die zij zullen erven.’’ Hoe kunnen we een goede voorouder worden? Krznaric zal laten zien hoe we kunnen rebelleren tegen onze marshmallow-breinen.

Over Roman Krznaric

Na een jeugd in Sydney en Hong Kong, studeerde Roman aan de universiteiten vn Oxford, London en Essex, waar hij promoveerde in de politieke sociologie. Hij is oprichter van ‘s-werelds eerste Empathie museum, is onderzoeker voor de Long Now Foundation en lid van de club van Rome. The Observer noemde hem een van de prominentste Britse populaire filosofen. Je spreekt Krznaric uit als kriz-NAR-ik. Spreek elke letter uit zonder vrees!

Programma in de Sint-Janskathedraal

19.15 u. : deuren open. We moedigen je aan er tijdig te zijn.
20.00 u. : start hoofdprogramma.
21.30 u. : einde van het programma.

Signeer Sessie

Na de lezing ben je van harte welkom bij Huis73 voor een drankje, muziek en de signeersessie met Roman Krznaric zelf! Huis73 bevindt zich aan de overzijde van de straat naast de Sint-Jan, Hinthamerstraat 72-74. Boeken zijn te koop bij de signeertafel. Roman zal vanaf ongeveer 21.45 starten.

Meenemen/tonen bij entree

Je ticket, op je telefoon! Houd daarnaast je studentenkaart en of identiteitsbewijs gereed als je een ticket voor studenten en/of jonger dan 27 jaar hebt gekocht. Bij de entree in de Sint-Jan dien je jouw coronatoegangsbewijs te tonen. Check voor vertrek de actuele coronamaatregelen voor dit programma op deze pagina.

Over Shift Talks 2021

Hoe worden we goede voorouders? Wij zelf, onze leiders, onze bedrijven? Deze vraag staat centraal tijdens de eerste editie van Shift Talks – een meerdaags event van Huis73 in ‘s-Hertogenbosch. In de dagen na Roman Krznaric’s speech denken bijzondere gasten zoals Jan Terlouw, Sylvana Simons, Jeroen Smit, Herman Wijffels, Merlijn Twaalfhoven verder over zijn ideeën in diverse talks en discussies. Shift Talks vindt plaats van 15 t/m 21 november in ’s-Hertogenbosch.

English

Cathedral Thinking in the age of the marshmallow brain

You don’t want to miss this! The Shift Talks Key-Note 2021 is the main event of the first edition of Shift Talks! At the the St. John’s Cathedral (Sint-Janskathedraal), Roman Krznaric will deliver the keynote speech, based on his most recent book: The Good Ancestor | How to Think Long-Term in a Short-Term World – A Radical Prescription for Long-Term Thinking. At arrival in the Cathedral you will be welcomed by a music performance. After Krznaric’s speech, three guests will take the opportunity to discuss a question with the main guest. The program will be moderated by Sophie Stravens. Buy your tickets now for this unique program.

The speech – Perhaps the century of hell has already begun, Roman Krznaric suggests at the end of “The Good Ancestor”, while considering the dramatic floodings, forest-fires, hurricanes that lie ahead. If we keep denying the consequences of our actions, we will risk even more catastrophes: ‘In 50 years, in 100 hundred years, in 500 years, there are still likely to be human beings living, working, loving and dreaming across the continents of planet earth. And the lives they lead will be profoundly influenced by how we act today, by the consequences of the history they will inherit. We are their ancestors, and the choices we make – political, environmental, cultural, technological – will inevitably shape their prospects.’ How can we become good ancestors? Krznaric will show you how to rebel against your marshmallow brains.

About Roman Krznaric

After growing up in Sydney and Hong Kong, Roman studied at the universities of Oxford, London and Essex, where he gained his PhD in political sociology. He is a founder of the world’s first Empathy Museum, is a Research Fellow of the Long Now Foundation and a member of the Club of Rome. Roman has been named by The Observer as one of Britain’s leading popular philosophers. His writings have been widely influential amongst political and ecological campaigners, education reformers, social entrepreneurs and designers. Note: Krznaric is pronounced kriz-NAR-ik. Just say every letter without fear!

Program at the St. John’s Cathedral

19.15 pm: doors open. We encourage you to join us on time.
20.00 pm: start main program.
21.30 pm: end of program.

Signing Session

After the main event you’re welcome to join us at Huis73 for drinks, music and a signing session with Roman Krznaric himself! Huis73 is located just across the street alongside de Sint-Jan, Hinthamerstraat 72-74. Books are available at the signing stand. Roman will join us from approximately 21.45 onwards.

Bring/show at entrance

Your ticket, on your phone. In addition, have your student card and/or proof of identity ready if you have a ticket for students and/or younger than 27 years. You must show your corona-check-app ticket at the entrance to the St. Johnscathedral. Before departure, check the current corona measures for this program on this page.