16 - 25 november 2023
‘s-Hertogenbosch
16 - 25 november 2023
‘s-Hertogenbosch

Er loopt een kloof dwars door Nederland. Tussen arm en rijk, tussen ‘hoogopgeleid’ en ‘laagopgeleid’, tussen mensen met vaste contracten en onzekere flexcontracten, tussen huizenbezitters en huurders, tussen kansarm en bevoorrecht.

Er is, anders gezegd, vrij naar Tim S’Jongers, een kloof tussen de ‘hoopvollen’ en ‘hooplozen’. 

De VPRO Tegenlicht-aflevering ‘De kloofdichters’ licht die kloof toe. Hij laat zien op welke manieren mensen erdoor geraakt worden. Voor de hooplozen zijn de mogelijkheden om aan de andere kant van de kloof te komen, klein. De kritiek op de instituties en voorzieningen die er ooit op gericht waren om mensen in de meest precaire situaties hoop te bieden en te ondersteunen, zwelt aan. Het móet anders. Ook binnen de overheid dringt dat besef langzaam door. 

Maar hoe dan? Wat kunnen wij als samenleving doen om de kloof te dichten? Het is aan de hoopvollen om hun hoop te delen met anderen. Tijdens deze Meet Up gaan we met elkaar in gesprek. Samen verkennen we welke stappen we in praktische zin kunnen gaan zetten. Hoe ver gaat jouw solidariteit? Wat ben jij bereid te geven zodat we de kloof kunnen dichten? 

KAARTVERKOOP

De Tegenlicht Meet Up Kloofdichters is een gratis toegankelijk programma, maar reserveren is verplicht. Dit programma zal onderdeel zijn van het Shift Talks Festival 2023. De kaartverkoop start op 5 oktober, dan wordt het mogelijk om je plek te reserveren.

GASTEN 

THIJS HONIG is directeur van de Maatschappelijke Opvang Den Bosch. ‘Housing First’ is volgens hem de oplossing voor dakloosheid. Het is zijn missie om in 2030 dakloosheid in Nederland te hebben opgelost. Eerder heeft Thijs de ‘Housing First’-methode in Eindhoven succesvol geïntroduceerd, en nu wil hij graag hetzelfde in Den Bosch bereiken. Tijdens deze Tegenlicht Meet Up praat hij met ons mee over hoe we de kloof kunnen dichten.

DENISE HARLEMAN is oprichter van Collectief Kapitaal. Met Collectief Kapitaal, dat in 2020 gestart is, werkt zij aan een samenleving waarin bestaanszekerheid voor iedereen gegarandeerd is. Denise is namens Collectief Kapitaal tevens een van de sprekers in de Tegenlicht-aflevering. Tijdens deze Meet Up denkt en praat zij met ons mee over de vraag hoe wij als samenleving de kloof kunnen dichten.

JOCHEM KROMHOUT is presentator, host en gespreksleider.